Новини и обявления

Комуникационна стратегия ЕС – Методология

В Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС е публикуван текстът на новото Приложение III към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020, което предвижда методология за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Методологията въвежда правила за разходване на финансовия ресурс за информация и комуникация на програмите, като има за цел да осигури максимална достъпност и покритие до разнородни аудитории чрез използване на разнообразни комуникационни канали. Чрез нея се осигурява възможност за достъп на всички типове медийни източници до дейностите по комуникация и публичност, като се гарантира равнопоставеност на медийните канали по смисъла на тяхната степен на покритие и съдържание.

По-нисък ДДС за книги и периодика

Съюзът на издателите в България се застъпи за намаляване на ДДС при продажбата на книги и периодични издания.

В писмо до Комисията по културата и медиите в 43-то Народно събрание на Република България, благодарихме за инициативата на новото ръководство на Комисията да обсъди с представителни организации в областта на издаването на книги и преса възможностите за намаляване на ДДС в сектора.

СИБ преизбра членовете на Управителния съвет

На Общо събрание, проведено на 07 юни 2016 г., Съюзът на издателите в България преизбра членовете на Управителния съвет за още един 3-годишен мандат.

Теодор Захов, Сашо Дончев, Кристиана Великова, Николай Йонков, Светлана Джамджиева и Стояна Георгиева ще продължат работата си в състава на управителния орган на Съюза, за да бъдат постигани неговите цели.

Права за издателите в европейската авторскоправна рамка

В ход е обявеното от Европейската комисия обществено обсъждане по повод евентуалното признаване в европейската рамка на авторското право на сродните права на издателите на вестници и списания, в т.ч. разпространението на тези обекти онлайн.

Основната теза на представителните организации на издателите на вестници и списания е, че дигиталният свят налага изричното уреждане и защита на правата на издателите, така както това е направено за радио- и телевизионните оператори, филмовите и музикалните продуценти. Нашите организации се застъпват за преодоляване на „аналаговото“ отношение към ролята на издателя във веригата на създаване на интелектуалния продукт, което в дигиталния свят е неадекватно.

Общо събрание на СИБ

Управителният съвет Съюза на издателите в България свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 07 юни 2016 г. от 10:00 часа по адреса на офиса на Сдружението в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, Интерпред – СТЦ София, Блок Б, ет. 3.

За Елена Йончева и Магдалена Ташева

Двама български журналисти са включени в санкционния списък, оповестен от правителството на Украйна. Президентът Порошенко е предложил отмяната на санкциите за „европейски журналисти“, в списъка обаче продължават да фигурират Елена Йончева и Магдалена Ташева.

Декларация на Съюза на издателите в България

Съюзът на издателите в България смята за недопустимо „наказването“ на журналисти, включването им в списъци като заплаха за сигурността на държавата, подлагането им на натиск и преследване. Мерилото за една демокрация е свободата на словото и правото на изразяване на мисли и убеждения. Деленето на журналистите на „добри“ и „лоши“, удобни и други, е стъпка към потъпкване на правото на информация, потъпкване на демокрацията.

Очакваме информация кои медии проверява НАП

Съюзът на издателите в България уважава регламентираното от закона право на Националната агенция за приходите (НАП) да упражнява контрол над всички участници в стопанския живот на република България, каквито са и медиите.

Не може да не буди тревога обаче съвпадението, че данъчната ревизия на вестник „Сега“ започна дни след като министър-председателят г-н Бойко Борисов изказа публично недоволството си от това издание.

Утрешен вестник – 5 тенденции, които променят издателския бизнес и медийното съдържание

Само до преди 15 години връзката с интернет минаваше през бавно, но пък шумно набиране на модема и лишаваше свързания в глобалната мрежа от достъп до стационарен телефон. Днес новини вече може да се четат на смарт часовник, синхронизиран със смартфона на потребителя.

Развитието на технологиите доведе дотам информационният поток да се разпространява по повече и различни канали, много по-бързо и в по-голям обем. Достатъчно е да направиш едно съобщение в някоя от социалните медии, за да разбере свързаният около теб свят какво ти се случва в момента. Това променя и медийния пазар, преподрежда приоритетите на издателите и пренаписва правилата за създаване на качествено, интересно и полезно за читателите съдържание. Влияе въобще на начина, по който се създава медийният продукт за всяка платформа – печатна, уеб и мобилна…

Комисията по журналистическа етика възстановява работа през 2015 г.

Дванадесет нови членове на националната Комисия по журналистическа етика започват работа през януари, сред които е и Илия Вълков, журналист от „Дарик“, член на АЕЖ-България и водещ на седмичното радио предаване на организацията – „Медиатор“.

Комисията ще разглежда жалби за нарушения на Етичния кодекс на българските медии, приет през 2004 г., ще отправят принципни препоръки за добрите професионални стандарти и ще бъдат посредник между медиите и гражданското общество…