„Empower Democracy“ – инициатива на издателите в Европа

От Европейската асоциация на издателите на вестници (ENPA), в която Съюзът на издателите в България членува, уведомяват за днешния старт на инициативата „Empower Democracy“.

Става дума за съвместна инициатива на водещи европейски издателски къщи, с подкрепата на няколко европейски браншови асоциации на издателите на вестници и списания, чиято цел е да се демонстрира ролята на медиите за демокрацията.

„Empower Democracy“ поддържа своя интернет-страница – www.empower-democracy.eu и е отворена към всички европейски издатели. Платформата ще акцентира върху особеното значение на издателската дейност за медийното разнообразие и плурализма в Европа, постигани чрез качествена журналистика и свобода на изразяването.

Инициативата обръща внимание и на реформата в европейската авторско-правна рамка, като призовава за включване на издателите на вестници, списания и онлайн съдържание в кръга на официално признатите правоносители. В тази връзка, „Empower Democracy“ е допълнителен източник на информация към вече популярната сред издателите уеб-страницаwww.publishersright.eu, съдържаща информация за актуалните проблеми на защитата на правата в сектора.

Издателите на журналистически материали в Европа са поканени да подкрепят инициативата като добавят своето лого на уеб-страницата на „Empower Democracy“.