Публичен регистър

Публичен регистър на собствеността върху издателствата – членове на Съюза на издателите в България

Фирма: ИКОНОМЕДИА

Правна форма: Акционерно дружество

ЕИК: 131326269

Представители: Теодор Иванов Захов и Галя Валентинова Прокопиева

Собственик: Издадени поименни акции с право на глас

 

Фирма: СЕГА

Правна форма: Еднолично акционерно дружество

ЕИК: 831770996

Представител: Теодора Стоянова Пеева

Едноличен собственик на капитала: „ФОНДАЦИЯ ДОНЧЕВ” – чуждестранно юридическо лице – държава: Великобритания

 

Фирма: ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА МАРИЦА

Правна форма: ЕООД

ЕИК: 115350662

Едноичен собственик на капитала: ПРЕСГРУПА УТРО – ЕООД, ЕИК 117017845, държава: България, което е собственост на БГ ПРИВАТИНВЕСТ Гмбх с FN 355236 – Чуждестранно юридическо лице – държава: Австрия

 

Фирма: СББ МЕДИА

Правна форма: Акционерно дружество

ЕИК: 131173325

Представители: Димитър Красимиров Друмев, Красимир Методиев Друмев и Гергана Кирилова Тороманова

Собственик: Издадени акции с право на глас

 

Фирма: БРЯГ МЕДИА ГРУП

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕИК: 114035126

Управител: Маргарита Трифонова Василева

Собственик: Маргарита Трифонова Василева

 

Фирма: СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ

Правна форма: Акционерно дружество

ЕИК: 117000486

Представители: Венелин Кръстев Терзиев и Венцеслав Стоянов Евстатиев

Собственик: Дружеството е издало поименни акции

 

Фирма: АТИКА МЕДИЯ БЪЛГАРИЯ

Правна форма: Дружество с ограничена отговорност

ЕИК: 130601972

Управител: Атанасиос Панайотис Приоволос

Собственик: „АТИКЕС ЕКДОСИС“ АД – ГЪРЦИЯ, Чуждестранно юридическо лице, 106700 лв., „ТОПШАЙН ЛИМИТИД“ ООД – КИПЪР, Чуждестранно юридическо лице, 40550 лв. и „ГЕО АДВАЙЗЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 175132981, 7750 лв., което е собственост на Георги Людмилов Тренчев

 

Фирма: ТОП НЮЗ

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕИК: 175233724

Управител: Инна Николаева Недялкова

Собственик: Инна Николаева Недялкова

 

Фирма: КЮ МЕДИЯ

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕИК: 202846684

Управител: Кристиана Николова Илиева

Собственик: Анастас Кирилов Матеев

 

Фирма: С-ФАКТОРБГ

Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕИК: 202104455

Управител: Стоян Стойков Стоянов

Собственик: Стоян Стойков Стоянов

 

Фирма: ПОД ТЕПЕТО

Правна форма: Дружество с ограничена отговорност

ЕИК: 200578999

Управител: Ивайло Валентинов Дернев

Собственик: Иван Димитров Куков, Иван Ангелов Черешаров, Ивайло Валентинов Дернев