За „Новините“ и „Поколението на смартфоните“

В публикация на уеб-страницата на Световната организация на издателите на вестници и онлайн новини (WAN-IFRA) преподавателят по журналистика в Университета на Тексас –Paula Poindexter, предлага специфична категоризация на потребителите на мобилни устройства, като обръща специално внимание на поколението, за което мобилното устройство е като „естествено продължение на ръката“. Тази група, съставена най-вече от т. нар. millennials, т.е. онези, родени в последните 20 години на миналия век, са основни потребители на социалните мрежи и в много отношения, според автора, са съзнателно пренебрегнати от производителите на новини.

Изразява се мнение, че не може да се очаква с израстването тези хора автоматично ще станат абонати на новинарски услуги, най-вече защото голяма част от тях смятат, че новините в интернет трябва да бъдат безплатни.

Предизвикателството пред производителите на новинарско съдържание е да приобщят тези потребители, както и поколението след тях.

Една от рецептите за постигане на влияние в тази група е да се изчистят стереотипите, като the millennials бъдат включени в обхвата на отразяване и активно да бъдат ангажирани с новините.

Изследване на аудиторията посочва, че тази публика обръща повече внимание на новините в период на избори. Това, според автора на материала, е добра възможност те да бъдат достигнати, като станат част от новинарското съдържание.

С пълната версия на публикацията можете да се запознаете тук.