За нас

Сдружение „Съюз на издателите в България“ (СИБ) е доброволно, независимо и неполитическо сдружение на издатели на периодични печатни издания и интернет медии, създадено да защитава тяхната независимост и икономически интереси.

СИБ е член на:

  • European Newspaper Publishers’Association (ENPA)
  • World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA)