СИБ преизбра членовете на Управителния съвет

На Общо събрание, проведено на 07 юни 2016 г., Съюзът на издателите в България преизбра членовете на Управителния съвет за още един 3-годишен мандат.

Теодор Захов, Сашо Дончев, Кристиана Великова, Николай Йонков, Светлана Джамджиева и Стояна Георгиева ще продължат работата си в състава на управителния орган на Съюза, за да бъдат постигани неговите цели.

За председател на Управителния съвет и представляващ Сдружението бе избран г-н Теодор Захов.

В дневния ред на Общото събрание влезе и приемането на нов Устав на Сдружението, който прецизира редица разпоредби, за да се постигне баланс в органите на управление и пълно съответствие със закона и добрите практики при управлението на организации с нестопанска цел.