Мисия и цели

Основните цели на СИБ са:

  • Да защитава независимостта на българските печатни и интернет медии;
  • Да защитава и издига престижа на периодичните печатни издания и интернет медиите пред обществеността и представлява общите им интереси пред органите на държавната власт и местното самоуправление, стопански и други субекти в страната;
  • Да спомага за повишаване на качеството на българската журналистика;
  • Да утвърждава принципите на саморегулацията при изграждането и защитата на професионалните стандарти;
  • Да спомага за изграждане на отношения на лоялна конкуренция и взаимно доверие между неговите членове;
  • Да спомага за решаване на стопански въпроси от общ интерес;
  • Да подпомага обучението на бъдещите кадри в медийните организации.