Author Archives: mariana

Общо събрание на СИБ

Управителният съвет Съюза на издателите в България свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 07 юни 2016 г. от 10:00 часа по адреса на офиса на Сдружението в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, Интерпред – СТЦ София, Блок Б, ет. 3.

За Елена Йончева и Магдалена Ташева

Двама български журналисти са включени в санкционния списък, оповестен от правителството на Украйна. Президентът Порошенко е предложил отмяната на санкциите за „европейски журналисти“, в списъка обаче продължават да фигурират Елена Йончева и Магдалена Ташева.

Декларация на Съюза на издателите в България

Съюзът на издателите в България смята за недопустимо „наказването“ на журналисти, включването им в списъци като заплаха за сигурността на държавата, подлагането им на натиск и преследване. Мерилото за една демокрация е свободата на словото и правото на изразяване на мисли и убеждения. Деленето на журналистите на „добри“ и „лоши“, удобни и други, е стъпка към потъпкване на правото на информация, потъпкване на демокрацията.

Очакваме информация кои медии проверява НАП

Съюзът на издателите в България уважава регламентираното от закона право на Националната агенция за приходите (НАП) да упражнява контрол над всички участници в стопанския живот на република България, каквито са и медиите.

Не може да не буди тревога обаче съвпадението, че данъчната ревизия на вестник „Сега“ започна дни след като министър-председателят г-н Бойко Борисов изказа публично недоволството си от това издание.

Утрешен вестник – 5 тенденции, които променят издателския бизнес и медийното съдържание

Само до преди 15 години връзката с интернет минаваше през бавно, но пък шумно набиране на модема и лишаваше свързания в глобалната мрежа от достъп до стационарен телефон. Днес новини вече може да се четат на смарт часовник, синхронизиран със смартфона на потребителя.

Развитието на технологиите доведе дотам информационният поток да се разпространява по повече и различни канали, много по-бързо и в по-голям обем. Достатъчно е да направиш едно съобщение в някоя от социалните медии, за да разбере свързаният около теб свят какво ти се случва в момента. Това променя и медийния пазар, преподрежда приоритетите на издателите и пренаписва правилата за създаване на качествено, интересно и полезно за читателите съдържание. Влияе въобще на начина, по който се създава медийният продукт за всяка платформа – печатна, уеб и мобилна…

Медии и политически субекти срещу „Езика на омразата“

ще се противопоставим на налагането на нетърпимост между гражданите, на подбуждането към ненавист, основана на раса, пол, религия или национална принадлежност, като в същото време ще гарантираме правото на свободно изразяване и на информация.

Обединени срещу „Езика на омразата“

Стигматизация на малцинства нараства силно и употребата на по време на изострено политическо противопоставяне. Вече са налице симптоми в публичното говорене, че дискриминационната реч ще се ползва за формиране на вот в предстоящата предизборна кампания. Заедно с това социологически изследвания сочат, че през последните две години като цяло нараства негативното стереотипизиране на основата на етническа принадлежност, вероизповедание, сексуалната ориентация. То намери удобен повод в бежанския поток, като икономическите и логистичните проблеми на хората, търсещи убежище у нас, се превръщаха във вътрешнополитически аргумент, в аргумент за публична легализация на “езика на омразата”.

Комисията по журналистическа етика възстановява работа през 2015 г.

Дванадесет нови членове на националната Комисия по журналистическа етика започват работа през януари, сред които е и Илия Вълков, журналист от „Дарик“, член на АЕЖ-България и водещ на седмичното радио предаване на организацията – „Медиатор“.

Комисията ще разглежда жалби за нарушения на Етичния кодекс на българските медии, приет през 2004 г., ще отправят принципни препоръки за добрите професионални стандарти и ще бъдат посредник между медиите и гражданското общество…

Ерозията на европейския модел

Европа стабилно се движи надолу в Индекса за свобода на словото през последните години, отбелязват от „Репортери без граници“ в доклада си за европейските страни за 2015 г, който поставя под съмнение устойчивостта на европейския модел на медиен плурализъм. Ето кои са основните изводи на организацията за състоянието на медийната среда в Европа…

ЕНПА има сериозни опасения относно злоупотреба с държавната власт срещу пресата в България.

Брюксел, 29-ти Януари 2015 – Съюзът на издателите в България (СИБ) е поставил на вниманието на ЕНПА въпроса за потенциална злоупотреба с власт от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) в България, която позовавайки се на законодателството срещу манипулирането на пазара, налага тежки глоби на издателство „Икономедиа“ и на „Алпико Пъблишинг“- малко регионалко издателско и медийно дружество.

Освен глобите, наложени на „Икономедиа“ на обща стойност 160 000 лева (прибл. 82 000 евро) и на „Алпико Пъблишинг“ в размер на 100 000 лева (прибл. 50 000 евро), Комисията за финансов надзор е образувала производство за налагане на санкции и срещу други две медии- уеб сайта Bivol и Mediapool.bg…