Отношенията „издател – платформа“

Специален панел в рамките на десетото издание на Международния журналистически фестивал в Перуджа, Италия, е посветен на отношенията между издатели и платформи.

Доколкото интерграцията на съдържанието с големите световни платформи за пренос (в т.ч. социалните мрежи) е факт, дискусията обръща внимание на спецификата на тези отношения, основните проблеми и бъдещето в разпространението на съдържание.

В частност, професионалистите отчитат промяна в ролята на посредниците от неутрален пренос на информация към по-активно участие в нейното разпространение. Технологията на новите модели за ползване на съдържание като Instant messages (FB), Accelerated mobile pages (Google), Snapchat и др. предоставят нов начин за общуване с аудиторията, но поставят и определени проблеми.

Проблем за издателите, например, е липсата на достатъчна прозрачност в работата на новите технологии за разпространение. В частност, не винаги е ясен алгоритъмът, по който журналистическият материал пробива към читателя. Въпроси възникват и по отношение на монетаризирането на съдържанието, както и че ръстът при използването на мобилни приложения е свързан с все по-голяма популярност на ad-blocking-а. Нееднозначни са и оценките на издателите по отношение на ефективността на новите модели на разпространение.

Като полезна за издателите се отчита конкуренцията на големите платформи, които подсказаха проблемите на традиционните уеб-страници на издателите и на общуването с потребителите.

Така или иначе, издателите вече са зависими от съвършено нова еко-система на разпространението, като наличието на подходящ баланс на силите засега е под въпрос.

* Видео от панела може да бъде проследено в дъното на страницата тук.