Светът на медиите

Уроците на потребителските коментари

Публикуването на потребителски коментари в онлайн-изданията често затруднява редакциите, особено когато се налага модериране на съдържанието заради „реч на омразата“ или друго нежелано съдържание като нецензурни изрази или обида.

В същото време, участието на читателите във онлайн-форумите подпомага изграждането на „общност“.

В-к СЕГА спечели дело срещу Министерството на финансите

Финансовите обосновки към проектозаконите са служебна информация, но министерствата нямат право да отказват достъп до нея при надделяващ обществен интерес. Такъв е налице, когато с исканата информация се цели повишаване на прозрачността и отчетността. Не е работа на журналистите и гражданите да доказват наличието на такъв интерес, а на ведомството, което отказва да даде достъп до исканата информация.

Dnevnik.bg: Офшорките ще могат да притежават до 10% от медии, банки и застрахователи

Под заплахата от санкции от Европейския съюз българският парламент прие окончателно промени в закона за офшорките, с които даде възможност на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да могат да имат дялове във фирми, в които до момента им беше забранено.

С поправки, внесени от ГЕРБ, се дава възможност офшорки да могат да притежават до 10% от банки, застрахователни и пенсионни дружества, предприятия за колективно инвестиране, платежни институции, както се дава възможност за участие в концесии и публично-частни партньорства. В новия отхлабен режим влизат спортните клубове, мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор, издател на печатни издания и социологически агенции.

Отношенията „издател – платформа“

Специален панел в рамките на десетото издание на Международния журналистически фестивал в Перуджа, Италия, е посветен на отношенията между издатели и платформи.

Доколкото интерграцията на съдържанието с големите световни платформи за пренос (в т.ч. социалните мрежи) е факт, дискусията обръща внимание на спецификата на тези отношения, основните проблеми и бъдещето в разпространението на съдържание.

Справяне с Ad-blocking

Стратегии за справяне с Ad-blocking – практиката на The New York Times, BILD и Verdens Gang.