Уроците на потребителските коментари

Публикуването на потребителски коментари в онлайн-изданията често затруднява редакциите, особено когато се налага модериране на съдържанието заради „реч на омразата“ или друго нежелано съдържание като нецензурни изрази или обида.

В същото време, участието на читателите във онлайн-форумите подпомага изграждането на „общност“.

Дискусия в рамките на Световния конгрес на новинарските медии в Колумбия извежда 5 урока, които модерирането на форума ни дават:

  1. Онлайн общността приобщава аудиторията. Особено полезни са дискусиите във форумите на икономически и финансови издания, а понякога коментарите на професионалисти могат да бъдат по-полезни и от самите публикации;
  2. Добре подбраните теми могат да доближат читателите до репортера и да предоставят полезна информация за допълнително отразяване. Пояснява се практиката в издания, в които форумът е активен само към определени публикации, което позволява ефективно модериране и анализ. Цитирана е конкретна инициатива на Зюддойче Цайтунг – онлайн формата „The Story“, в която читателите са поканени да предложат идеи за нови публикации. Предвидено е и „гласуване“ сред форумците по кои теми изданието следва да проведе разследване;
  3. Закриването на форуми засяга не трафика, а приобщаването на аудиторията. Цитирано е наблюдение на News24, според което във връзка с броя на потребителите, които генерират коментари, закриването на форум-секцията на практика не се е отразило върху времето, което потребителите прекарват в съответната страница.
  4. Закриването на форумите може да навреди на репутацията на издателя. Изразено бе мнение, че затварянето на коментарните секции измества обратната връзка от страницата на изданието в социалните мрежи, където медията не може да модерира.
  5. Модерирането на коментари изисква човешки ресурс. Обсъжда се загрижеността на издателите по отношение на времето, необходимо за модериране на коментари, като се претеглят вредите и ползите от модерацията спрямо закриването на коментарните секции. Отчита се, че форумите са пълни с „реч на омразата“ и често се използват за отправяне на заплахи към журналистите, но се явяват и полезна връзка с читателите.

* Оригиналният текст на публикацията може да бъде прочетен тук.