В-к СЕГА спечели дело срещу Министерството на финансите

автор: Таня Петрова

Финансовите обосновки към проектозаконите са служебна информация, но министерствата нямат право да отказват достъп до нея при надделяващ обществен интерес. Такъв е налице, когато с исканата информация се цели повишаване на прозрачността и отчетността. Не е работа на журналистите и гражданите да доказват наличието на такъв интерес, а на ведомството, което отказва да даде достъп до исканата информация.

Това постанови Административният съд – София-град по заведено от „Сега“ дело срещу отказ на финансовото министерство да предостави достъп до финансовите обосновки към серия от проектозакони и постановления. „Сега“ поиска документите, позовавайки се на закона за достъп до обществена информация.

„Сега“ реши да изиска финансовите обосновки към 5 нормативни акта – три проектозакона и две постановления за отпускане на извънредни средства от хазната. Вестникът изиска разчетите за ефекта от одобрените м.г. от кабинета промени в Законите за корпоративното подоходно облагане, Закона за акцизите и данъчните складове и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и обосновките към решения за отпускане на 110 млн. лв. на НКЖИ и други 55.8 млн. лв. извънредни разходи, в това число 30 млн. за оградата по българо-турската граница. Обосновките бяха изискани с цел да се онагледи нуждата от задължителното им публикуване още на етап обсъждане. Финансовото министерство обаче отказа да предостави тази информация с аргумента, че тя е служебна и няма самостоятелно значение. При такава информация ведомствата могат да откажат достъп, но само ако не е налице надделяващ обществен интерес.

Случаят е именно такъв, изтъква в решението си административният съд. Според съдия Миглена Николова финансовото министерство е следвало само да провери дали е налице надделяващ обществен интерес, каквато проверка не е била извършена. Законът ясно дефинира кога интересът на обществото надделява над този на институцията за опазване на служебна информация – при случаи на разкриване на корупция и злоупотреба с власт или с цел повишаване на прозрачността и отчетността на публичните институции. „Видно от самото заявление, вестникът се е позовал на основни принципи при управлението на публичните финанси като отчетност и отговорност, прозрачност и ефективност“ и узнаването на поисканата информация цели именно повишаване на прозрачността и отчетността“, изтъква съдия Николова.

ЮРИСТЪТ

„Решението на съда може да се превърне в прецедент при тълкуването на закона. Съдът постановява, че институциите следва да правят обективна оценка на исканията за достъп до информация, които целят да повишат прозрачността и отчетността. Искането на достъп до финансовите обосновки на законите целят именно това“, коментира адвокат Александър Кашъмов от Програма Достъп до информация.

Към оригиналния текст на публикацията – тук.