Author Archives: mariana

СИБ прие нови членове

На Общо събрание на Съюз на издателите в България на 18 април 2017 г. Сдружението прие нови членове – „Под тепето“ ООД, издател на www.podtepeto.com и www.kapana.bg, и „С-ФАКТОРБГ“ ЕООД, издател на www.faktor.bg. Медийните издатели бяха специално поканени да се присъединят към представителната организация на издателите на печатни и интернет медии в България. Според останалите

Вижте повече

Кръгла маса: „Авторското право в европейското и в националното законодателство“

21 април 2017 г. По покана на члена на Европейския парламент – г-н Емил Радев и на ректора на Икономически университет – Варна – проф. д-р Пламен Илиев, Съюз на издателите в България взе участие в Кръгла маса на тема: „Актуална проблематика на авторските права в европейското и националното законодателство – регламентация, защита, перспективи“. Основен

Вижте повече

Общо събрание на СИБ

Управителният съвет „Съюз на издателите в България“ (СИБ) свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 18 април 2017 г. от 11:00 часа по адреса на офиса на Сдружението в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 36, Интерпред – СТЦ София, Блок Б, ет. 3, при следния ДНЕВЕН РЕД: Откриване

Вижте повече

2017 г. – „критична“ за бъдещето на независимите медии и професионалната журналистика

През следващите няколко месеца се очаква членовете на Европейския парламент да обсъдят и гласуват предложение от изключително значение за издателите на периодика, което ще се отрази върху бъдещето на професионалната журналистика и независимите медии. Като част от оспорвана реформа на авторското право на ниво ЕС, Европейската комисия предложи признаването на правата на издателите, което ще

Вижте повече

Медийните пакети ще се разходват при всички доставчици на медийни услуги

С Решение № 4279-НС/11.02.2017 г. относно реда за предоставяне и разходване на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., Централната избирателна комисия премахна порочната практика на ограничения при разходването на медийните пакети в онлайн медии. През есента на 2016 г. в поредица позиции и активни действия по обжалване

Вижте повече

Световните тенденции при пресата за 2016 г.

Световната организация на издателите на вестници и онлайн новини – WAN-IFRA, публикува ежегодното си изследване на пазарните тенденции в сектора – World Press Trends 2016: Facts and Figures. Изследването дава информация за световните тенденции в продажбата на хартиени и онлайн издания, като проследява основните отношения в сектора, а именно: пропорции в приходите от аудитория и

Вижте повече

ЕК предлага по-нисък ДДС за електронни издания

На 01 декември 2016 г. Европейската комисия публикува проект на директива, с която се изменя Директива на Съвета 2006/1112/ЕС от 28 ноември 2006 г. относно общата система на ДДС. По същество, новите правила ще позволят на държавите-членки да прилагат намалени и дори нулеви ставки на ДДС за електронни издания, в т.ч. електронни книги и онлайн

Вижте повече

Ежегодни награди ‘European Press Prize’

Поредното издание на наградите за качествена журналистика – European Press Prize, приема заявки за участие.

Конкурсът има 5-годишна история, като награди се връчват в категории за писане, коментар, разследваща журналистика и иновация. Всяка от 4-те награди е на стойност 10 000 евро.

ЦИК отпуска медийни пакети на сайтове не по критерии, а по „съвест“

Централната избирателна комисия раздава медийни пакети „по съвест“, когато става дума за онлайн медии. Това стана ясно от думите на зам.-председателката на ЦИК Мария Мусорлиева. „Ами, по съвест всеки гласува, като няма критерий, какъв да е критерият? Човешко е“, каза тя в отговор на въпрос защо някои сайтове получават държавни средства за агитация, а други – не.