СИБ прие нови членове

На Общо събрание на Съюз на издателите в България на 18 април 2017 г. Сдружението прие нови членове – „Под тепето“ ООД, издател на www.podtepeto.com и www.kapana.bg, и „С-ФАКТОРБГ“ ЕООД, издател на www.faktor.bg.

Медийните издатели бяха специално поканени да се присъединят към представителната организация на издателите на печатни и интернет медии в България.

Според останалите членове на Сдружението, освен на общите критерии за членство, и двата издателя отговарят на специфичните изисквания, насочени към опазване на чистотата на общуване в организацията и на качеството на медийната среда, като:

  • са се присъединили към Етичния кодекс на българските медии;
  • допринасят за гарантирането на свободата на изразяване на мнения и свободата на информацията и
  • се ползват с добро име.