„ЗА“ правото да се задават въпроси

Позиция на „Съюз на издателите в България“

Във връзка с получилите публичност открити заплахи от страна на члена на Съвета за електронни медии – г-жа Бетина Жотева, към журналиста Къдринка Къдринова, по повод зададен въпрос, „Съюз на издателите в България“ определя това поведение като изключително неприемливо и изразява категоричната си позиция в защита на свободата на словото и на правото на журналистите да задават въпроси.

„Журналистическият въпрос“ изяснява обществени отношения, търси мотиви, разобличава връзки, потвърждава или опровергава факти, като се явява и обществен инструмент за контрол върху вземащите решения.

Заплахите към журналисти винаги са насочени срещу свободата на информацията, а когато са изречени от член на независимия регулатор на медийните услуги, се явяват форма на институционален натиск и засягат устоите на публичната среда, превръщайки неприемливото в правило.

„Съюз на издателите в България“ се обявява категорично в защита на журналистическия труд и свободния достъп до информация, осигуряващи обществения интерес, прозрачната публична среда и информирания избор на гражданите.

Смятаме, че по повод професионалната дейност на публични личности, неудобни въпроси не съществуват, а на опитите за дезинформация следва да се противостои със силата на аргументите. Като лица, които професионално се занимават със събирането и разпространяването на информация, журналистите заслужават уважение и подкрепа.

Очакваме от членовете на органа, регулиращ медийните услуги, да стоят на висотата на обществения авторитет и професионалното признание, които са им предоставили тази отговорна роля, като защитават, а не възпрепятстват работата на медиите.