Кампании

Медии и политически субекти срещу „Езика на омразата“

ще се противопоставим на налагането на нетърпимост между гражданите, на подбуждането към ненавист, основана на раса, пол, религия или национална принадлежност, като в същото време ще гарантираме правото на свободно изразяване и на информация.

Обединени срещу „Езика на омразата“

Стигматизация на малцинства нараства силно и употребата на по време на изострено политическо противопоставяне. Вече са налице симптоми в публичното говорене, че дискриминационната реч ще се ползва за формиране на вот в предстоящата предизборна кампания. Заедно с това социологически изследвания сочат, че през последните две години като цяло нараства негативното стереотипизиране на основата на етническа принадлежност, вероизповедание, сексуалната ориентация. То намери удобен повод в бежанския поток, като икономическите и логистичните проблеми на хората, търсещи убежище у нас, се превръщаха във вътрешнополитически аргумент, в аргумент за публична легализация на “езика на омразата”.