Медии и политически субекти срещу „Езика на омразата“

Споразумение за неизползване на език на омразата в хода на официалната кампания за местни избори 2015 г.

Отчитайки засилената употребата на дискриминационна реч в публичното пространство през последната година, водени от основната мисия на медиите да служат на обществените интереси и като потвърждаваме необходимостта от обединяване на усилията за отговорна и качествена журналистика,

Ние, представители на медии и на политически партии,

Заявяваме:

 • няма да използваме език на омразата и дискриминационна реч в хода на предизборната кампания за местни избори 2015 г.
 • ще се противопоставим на налагането на нетърпимост между гражданите, на подбуждането към ненавист, основана на раса, пол, религия или национална принадлежност, като в същото време ще гарантираме правото на свободно изразяване и на информация.

С ангажимента си ние потвърждаваме намерението да се придържаме към високи стандарти в политическата комуникация, да отдаваме приоритет на уважението към различието и към достойнството на опонента.

Подписали споразумението:

Медии: Подписали споразумението:

Партии:

Организатори на инициативата:

 • Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО
 • Съвет за електронни медии (СЕМ)
 • Съюз на българските национални електронни медии
 • Съюз на издателите в България (СИБ)
 • Български медиен съюз (БМС)
 • Българска асоциация на регионалните медии (БАРМ)
 • Съюз на българските журналисти (СБЖ)
 • Фондация “Национален съвет за журналистическа етика”
 • Фондация “Медийна демокрация”
 • Сдружение за човешки права “Маргиналия”
 • Асоциация на европейските журналисти
 • Център за развитие на медиите
 • Мрежа за свободно слово