Теодора Пеева бе избрана за председател на Съюза на издателите в България

Теодора Пеева, главен редактор на „Сега“, бе избрана за председател на Съюза на издателите в България.

Общото събрание на организацията прие отчета на досегашния председател Светлана Джамджиева, издател и главен редактор на „Клуб Z“, в който бяха отбелязани основните проблеми пред медиите в България и стъпките, предприети за тяхното преодоляване. Набелязани бяха конкретни инициативи за подобряване на работата на журналистите в България, което би допринесло за по-добрата защита на обществения интерес.

На Общото събрание бе обсъдено и разширяването на съюза с нови членове.