Световните тенденции при пресата за 2016 г.

Световната организация на издателите на вестници и онлайн новини – WAN-IFRA, публикува ежегодното си изследване на пазарните тенденции в сектора – World Press Trends 2016: Facts and Figures.

Изследването дава информация за световните тенденции в продажбата на хартиени и онлайн издания, като проследява основните отношения в сектора, а именно:

  • пропорции в приходите от аудитория и реклама;
  • сравнение между приходите от хартиените и електронните издания;
  • световна класация на изданията по брой на потребителите;
  • данни за ръста на дигиталните медии.

През 2016 г. се запазва тенденцията на превес на приходите от аудиторията пред тези от реклама. Въпреки, че журналистическото съдържание продължава да осигурява основните приходи на изданията, анализът отчита смесване на традиционния дуален модел на финансиране, с място за нови маркетингови инструменти.

Запазва се и тенденцията на ръст на приходите от дигиталното съдържание, въпреки че в световен мащаб 92% от приходите на вестниците идват от хартиеното издание.

С цитираната статистика и друга информация можете да се запознаете ТУК