Позицията на СИБ по казуса с убийството на Виктория Маринова

Съюзът на издателите в България (СИБ) апелира за задълбочено разследване и изправяне пред съда на действителните отговорници за бруталното посегателство върху живота и достойнството на Виктория Маринова – млада жена, майка, професионалист, български гражданин. Призоваваме за същата ефективност и безкомпромисност върху всяко друго подобно деяние независимо от личността, професионалния и социалния статус на жертвата и мотивите на извършителя.

Натискът върху свободата на журналистите и медиите у нас последните десет години доведе до рязко влошаване на медийната и публична среда в страната. Точно това е причината обществото – и в България, и по света, да свързва това тежко престъпление с професионалния статус на жертвата. Според годишния индекс на международната неправителствена организация „Репортери без граници“, България е на 111 място в класацията, падайки с две позиции спрямо предходната година и се нарежда на последно място сред балканските държави, включително и такива, които са кандидати за членство в ЕС.

Припомняме, че през май т.г. излязохме със съвместна декларация на участниците в конференцията „Свобода на медиите и плурализъм: Как да рестартираме основния стълб на ЕС”, подписана от „European newspaper publishers’ association“ (EMMA/ENPA), „Европейска федерация на журналистите“ (EFJ), „Репортери без граници“(RSF), „Европейски център за свобода на печата и медиите“ (ECPMF), „Асоциация на европейските журналисти“ (AEЖ), „South East Europe Media Organisation“ (SEEMO), в която посочваме, че комбинацията от фактори, като убийствата на журналисти и физическите заплахи срещу тях, нарастващия политически и институционален натиск, репресивното законодателство насочено към медиите, разрушителните технологии и финансовата криза, поставят съществуването на свободните медии в редица европейски страни в риск.

Обръщаме внимание и на „новия“ медиен закон, който в момента е на второ четене в Народното събрание и чиито текстове няма да доведат до промяна в статуквото и да гарантират независимостта на медиите.

Вярваме, че нивото на качество, независимост и свобода на медиите не са абстракция, защото от тях зависи имунната система на всяко общество и демократична държава.

Изказваме своите съболезнования към роднините и близките на жестоко убития колега – Виктория Маринова, водеща на предаване и административен директор на телевизия ТВН в гр.Русе.