Обучение на тема ‘Generating New Advertising Revenue’

На уеб-страницата на Световната организация на издателите на вестници и онлайн новини е публикувана информация за обучение във връзка с възможностите за реализиране на приходи в новинарските медии.

Курсът е с продължителност 2 дни и ще се проведе в Индия в периода 25-26 октомври 2016 г.

Повече информация е публикувана тук