Медийните пакети ще се разходват при всички доставчици на медийни услуги

С Решение № 4279-НС/11.02.2017 г. относно реда за предоставяне и разходване на средствата за медийни пакети в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., Централната избирателна комисия премахна порочната практика на ограничения при разходването на медийните пакети в онлайн медии.

През есента на 2016 г. в поредица позиции и активни действия по обжалване във ВАС, Съюзът на издателите в България възрази категорично по повод въвеждането на диференциация и неравнопоставеност на медиите в предизборната кампания при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и провеждането на информационно-разяснителната кампания за националния референдум през есента на 2016 г.

С вчерашното си решение (11 февруари 2017 г.) Централната избирателна комисия допусна разходването на медините пакети в предстоящите избори за народни представители да става при всички доставчици на „медийни услуги“, посочени в Изборния кодекс.

В частност, ЦИК не поставя ограничения при изразходването на средствата за „медийни пакети“ в:

  • печатни медии – вестници, списания и други периодични издания; и
  • онлайн новинарски услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания;

Обръщаме внимание, че съгласно Решение на ЦИК № 4171-НС/01.02.2017 г. предизборната кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017  г. се открива на 24 февруари 2017 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.

В срок до 24 февруари 2017 г. ЦИК ще определи с решение партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право на медийни пакети.

С оглед безпрепятственото ползване на медийните пакети, СИБ препоръчва на медиите да се запознаят с пълния текст на Решение на ЦИК № 4279-НС/11.02.2017.