Кръгла маса: „Авторското право в европейското и в националното законодателство“

21 април 2017 г.

По покана на члена на Европейския парламент – г-н Емил Радев и на ректора на Икономически университет – Варна – проф. д-р Пламен Илиев, Съюз на издателите в България взе участие в Кръгла маса на тема: „Актуална проблематика на авторските права в европейското и националното законодателство – регламентация, защита, перспективи“.

Основен докладчик на събитието бе г-жа Комoдини Какиа – член на ЕП и докладчик по предложението на Европейската комисия за Директива относно авторското право в единния цифров пазар.

В своето изказване, изпълнителният директор на Съюз на издателите в България – Мехти Меликов, отправи следните послания:

Съюзът на издателите в България е член на Европейската асоциация на издателите на вестници и като такъв е част от усилията на издателите от ЕС за адекватно уреждане на специфичните им права при създаването на културен продукт.

DSC_0776Що се отнася до намерението на Европейската комисия да уреди сродните права на издателите, представителят на Съюза припомни, че закрилата на авторските и сродните права има преди всичко икономически характер, като позволява на създателя на съответния продукт да продължи да го прави. Като „бизнес“, творческите и културните индустрии се подчиняват на икономическите правила.

Според г-н Меликов, между медийния издател и продуцента на звукозапис няма концептуална разлика, доколкото и двата субекта организират и финансират създаването на културен продукт. Поради тази причина, медийните издатели следва да се ползват със закрилата, с която се ползват продуцентите на звукозапис и този на филм, както и излъчващите организации.

По думите на г-н Меликов, на предложението на Европейската комисия издателите гледат като на шанс за постигане на по-голяма икономическа независимост, като това предложение не е панацея, но е призвано да компенсира все по-очевидните дефицити в защитата на издателските права в дигитална среда.

Изключително голяма чувствителност в медийния сектор има по повод масовото копиране на чуждо съдържание. Представителят на СИБ цитира мнение на издатели, че покрай едно издание могат да живеят още 100, които ежедневно копират неговото съдържание със скоростта, с която се публикува.

Голямо предизвикателство за индустрията са и фирмите, които предлагат услуги по медиен мониторинг – т.нар. прес-клипинг, предвид факта, че тези компании не уреждат права за възпроизвеждане с издателите, нито заплащат каквото и да било възнаграждение на индустрията, създаваща журналистическите материали.

Според изпълнителния директор на Съюз на издателите в България, разговорът за правата на издателите и икономическата им независимост не е нов за българската медийна действителност. Свидетели сме на изключително влошена медийна среда, отличаваща се с:

  • Наличие на сериозни зависимости от корпоративен и политически характер;
  • 113-то място в класацията по свобода на медиите на Репортери без граници;
  • Влошаване на качеството на журналистическата информация;
  • Широко разпространение на плагиатството и производството на новини с ниска степен на достоверност;
  • Закриване на издания и освобождаване на журналисти;
  • Поддържане на ниски нива на възнагражденията в сектора и нередовното им изплащане;
  • Обвинения за ширеща се цензура.

Според г-н Меликов, признаването на сродните права на издателите ще осигури допълнителен инструмент за монетизиране на произвежданото съдържание – част от мерките за укрепване на икономическата свобода в сектора и на медийния плурализъм – основа за функционирането на демократичното общество.

Внимание бе обърнато и на разпространението на неверни твърдения, каквото е внушението, че сродните права на издателите биха превърнали споделянето на линкове в социалните мрежи в защитено ползване с дължимо възнаграждение.