Комисията по журналистическа етика възстановява работа през 2015 г.

Дванадесет нови членове на националната Комисия по журналистическа етика започват работа през януари, сред които е и Илия Вълков, журналист от „Дарик“, член на АЕЖ-България и водещ на седмичното радио предаване на организацията – „Медиатор“.

Комисията ще разглежда жалби за нарушения на Етичния кодекс на българските медии, приет през 2004 г., ще отправят принципни препоръки за добрите професионални стандарти и ще бъдат посредник между медиите и гражданското общество.

Другите нови членове на комисията са Бойко Василев (БНТ), Гена Трайкова (бТВ), Даниела Тренчева (Нова телевизия), Иван Бедров (Клуб Зет), Весислава Антонова (Капитал), Невена Праматарова (БНР) и Ивайло Цветков. В нея влизат още медийните експерти: адв. Александър Кашъмов, проф. Нели Огнянова и доц. Райна Николова. 12-ят член е Петя Миронова, която е и председател на комисията по етика в Съюза на българските журналисти (СБЖ). Покана да номинират членове на комисията са получили повече от 500 медии, медийни организации и журналистически дружества, сред тях бе и АЕЖ-България.

Членовете на комисията са избрани от съвета на учредителите на Фондация “Национален съвет по журналистическа етика”, в която влизат представители на Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори (АБРО), Съюзът на издателите в България, СБЖ, Центърът за развитие на медиите. Той е създаден през 2005 г. и в него досега работеха две комисии – по етика в печатните и по етика в електронните медии. В бъдеще всички жалби ще се разглеждат от една комисия с широка медийна и професионална представителност. Това решение е взето след анализ на досегашната практика в саморегулацията, развитието на медийната среда през изминалите девет години и след проведени консултации с представители на журналистическата гилдия и медийни експерти.