Издателите – ЗА общи действия на индустрията

По инициатива на Съюза на издателите в България (СИБ), на 06 октомври 2016 г. се проведе среща на индустрията на издателите на периодичен печат и онлайн медиите в България.

Освен членовете на СИБ, срещата уважиха OFFNews, групата WebGroung (издател на Actualno.com, Expert.bg, iWoman.bg и Sportlive.bg), както и представител на Българската асоциация на регионалните медии.

В панел, посветен на предизборната кампания, бяха обсъдени решенията на ЦИК, с които се ограничава ползването на медийни пакети в регионални и в онлайн медии за целите на кампанията за избор на президент и вицепрезидент на републиката и в информационно-разяснителната кампания за националния референдум. Накратко бе обсъдена и промяната в Избирателния кодекс от м. април 2016 г., с която се въвеждат противоречиви правила относно цените за предизборна кампания в медиите (чл. 187, ал. 3 от ИК).

Присъстващите бяха информирани относно подготвяните промени в европейската авторско-правна рамка и в частност във връзка със специфичните права на издателите, които се очаква да бъдат официално признати на ниво ЕС, наред с тези на авторите, продуцентите на фонограми и на аудио-визия.

Подкрепена бе идея да се организира специализиран семинар, на който да бъдат обсъдени правата на издателите, в т.ч. относно въпросите на неразрешеното използване на защитени произведения и мерките, които издателите могат да предприемат.

Обсъдена бе и темата за достъпа на медиите до публичен ресурс и необходимостта това да става при изпълнението на определени условия, като приемането на Етичния кодекс на българските медии и др.

В заключение, участниците в срещата се съгласиха да отправят следните публични послания:

  • Индустрията подкрепя действията на Съюза на издателите по повод оспорването на дискриминационните решения на ЦИК относно ползването на медийните пакети в предизборната кампания за избори на президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум;
  • Приканва да се търси промяна в текста на чл. 187, ал. 3 от Изборния кодекс с цел яснота, адекватност и приложимост на мярката;
  • Подкрепя идеята да се организира разяснителен семинар относно специфичните права на издателите и възможностите за ефективна правна защита;
  • Потвърждава необходимостта от общи действия на медиите и техните организации по всички въпроси, касаещи правата и интересите на медийните издатели;