Европейската комисия се застъпи за правата на издателите

Водещите асоциации на издателите на печатни и електронни издания на вестници и списания в Европа (EMMA, ENPA, EPC и NME) приветстваха законодателното предложение на Европейската комисия за Директива относно авторското право в Единния цифров пазар, с което сродните права на издателите се признават на ниво Европейски съюз.

Към момента, правата на издателите на периодика (вестници и списания), в т.ч. съдържанието на онлайн платформите, предоставящи информация и забавление, не са повсеместно припознати на територията на Съюза. Това означава, че работата на журналистите, фотографите, дизайнерите и редакторите, не е защитена на ниво ЕС, каквато защита е дадена на продуцентите на музика и филми, и на създателите на софтуер, които имат изключителното право да разрешават използването на създадените от тях произведения.

Според цитираните организации, признаването на правата на издателите на ниво ЕС е исторически важна стъпка за гарантирането на медийния плурализъм като основа на свободата на изразяване и демокрацията в дигиталния свят.

Предложението на Европейската комисия отчита настоящата незадоволителна защита на специфичните права на издателите при онлайн разпространението на периодика в дигиталната среда. Основателна е оценката на Комисията, че без адекватна правна защита на ниво ЕС, устойчивостта на издателите може да бъде застрашена, като на риск се излагат и медийният плурализъм, демократичният дебат и качеството на информацията.

Европейските издатели ежедневно публикуват хиляди статити, които в ерата на интернет могат да бъдат частично или изцяло копирани и използвани от трета страна в рамките на секунди. Издателите на периодика отдавна подчертават необходимостта от възвращаемост на инвестициите в професионална журналистика, за да се гарантира тяхната функцията да предоставят информация, мнение и забавление.

Законодателното предложение Комисията се очакваше отдавна, доколкото правата във всички останали сектори на творческите индустрии вече са гарантирани. С тази стъпка Комисията запълва празнота в европейската авторско-правна рамка, като гарантира правата на издателите в интернет.

За осъществяването на тази цел е важно в процеса на законодателно уреждане предложението на Комисията да не бъде отслабено, като продължи да включва всички необходими права, които ще позволят на издателите да маркетизират успешно съдържанието си в дигитална среда.

Издателите изразяват пълна увереност, че защитата на техните права няма да засегне свободата в интернет и в частност за разпространението на връзки към публикациите. Всички познати изключения от режима на авторското право като правото да се цитира, ползването на защитени произведения за целите на проучвания, частното копиране и други свободи, ще продължат да се прилагат.

Съюзът на издателите в България направи принос към подготовката на проекта за директива, като се включи в общественото обсъждане относно правата на издателите, организирано от Европейската комисия.