ЕНПА има сериозни опасения относно злоупотреба с държавната власт срещу пресата в България.

ЕНПА (Европейската асоциация на издателите на вестници) има сериозни опасения относно повдигането на обвинения за злоупотреба с държавната власт срещу пресата в България.

Брюксел, 29-ти Януари 2015 – Съюзът на издателите в България (СИБ) е поставил на вниманието на ЕНПА въпроса за потенциална злоупотреба с власт от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) в България, която позовавайки се на законодателството срещу манипулирането на пазара, налага тежки глоби на издателство „Икономедиа“ и на „Алпико Пъблишинг“- малко регионалко издателско и медийно дружество. Освен глобите, наложени на „Икономедиа“ на обща стойност 160 000 лева (прибл. 82 000 евро) и на „Алпико Пъблишинг“ в размер на 100 000 лева (прибл. 50 000 евро), Комисията за финансов надзор е образувала производство за налагане на санкции и срещу други две медии- уеб сайта Bivol и Mediapool.bg.

Според Съюза на издателите в България, КФН е наложила глоби, въпреки че тези нарушения не са били извършени. Вместо това, санкциите на КФН са в отговор на публикуването на статии, критикуващи Регулатора и на практиките на определени играчи на финансовия пазар, както и на отказа на работещите в „Икономедиа“ журналисти да разкрият източниците си на информация.

Това развитие е безпрецедентно в България, тъй като КФН никога преди не е наказвала медии за предполагаемо манипулиране на пазара, нито е налагала такива високи глоби. СИБ подчертава, че наложените глоби не са предназначени за защита на инвеститорите и емитентите на ценни книжа, тъй като в резултат на публикациите не е нарушен изобщо финансовият пазар. Това е опит да се подтиснат медийни гласове, които са критични към работата на Регулатора и да се предотврати разследването от страна на журналисти на предполагаеми злоупотреби в небанковия сектор в България.

ЕНПА, която представлява издателите на вестници и новинарски медии в Европа, подкрепя спешния зов на СИБ за осъждане на тази упорита и многократна намеса в свободата на печата в България. ЕНПА подчертава, че Директивата за манипулиране на пазара на ЕС (№ 596/2014) изрично се позовава и уважава правилата, регулиращи свободата на печата и свободата на словото в други медии, както и на правилата и кодексите, направляващи журналистическата професия, съгласно член 11 от Хартата за основните права.

ЕНПА е международна неправителствена организация, представляваща издателите на вестници и новини на всякакви платформи. ЕНПА представлява над 5200 национални, регионални и локални издания, които се публикуват в много от страните членки на Европейския Съюз, плюс Норвегия, Швейцария и Сърбия.