2017 г. – „критична“ за бъдещето на независимите медии и професионалната журналистика

През следващите няколко месеца се очаква членовете на Европейския парламент да обсъдят и гласуват предложение от изключително значение за издателите на периодика, което ще се отрази върху бъдещето на професионалната журналистика и независимите медии. Като част от оспорвана реформа на авторското право на ниво ЕС, Европейската комисия предложи признаването на правата на издателите, което ще им позволи да се противопоставят на непозволеното използване на създаваното от тях онлайн съдържание.

Съюзът на издателите в България се присъединява към водещите европейски организации на издателите на вестници и онлайн-медии (EMMA, ENPA, EPC и NME), като приветства предложението на Европейската комисия.

Признаването на правата на издателите означава последните да бъдат признати за правоносители в европейската авторско-правна рамка, наред с останалите носители на права – сродни на авторското право, в сферата на медиите и творческите индустрии. Това ще осигури правна сигурност за малките и големите издатели на периодика, като гарантира, че тяхното съдържание не може да бъде използвано с търговска цел без разрешение.

Общото становище на европейските професионални организации в сектора гласи следното: „Тези от нас, които имат късмета да живеят в демократично общество, често възприемат свободната преса като даденост. В същото време, свободните медии и непрекъснатото производство на новини, забавление, спорт, политически анализи и журналистически разследвания, са в основата на демокрацията. Издателите на преса и онлайн журналистическо съдържание правят нещо, което си струва да се защитава. Горещите новини и задълбочените разследвания, отразяването на спортни събития или писането на коментари не е просто популярно четиво и обект на свободно споделяне в социалните мрежи, но и скъпо производство, което е свързано и с рискове за журналисти и издатели.“

Съюзът на издателите в България се присъединява към призива на европейските професионални организации към всички европейски институции да подкрепят това предложение.


Пет причини да подкрепим признаването на правата на издателите в ЕС:

  1. Свободната и независима преса е крайъгълен камък на демокрацията. Защитата на правата на издателите е елемент от борбата за гарантиране на бъдещето на свободната преса.
  2. Повече сигурност и инвестиции в професионална журналистика.
  3. Издателите ще имат възможност за договорят условията за използване на публикуваното съдържание, независимо от размера на техните предприятия.
  4. Ще се увеличи наличното съдържание, доколкото издателите ще разполагат с необходимите инструменти за осигуряването на приход.
  5. Читателите ще спечелят от голямото многообразие на съдържание на всякакви платформи за пренос, като ще се запази правото им на свободно използване, в т.ч. споделянето в социални мрежи.

Контекст:

Ежедневно европейските издатели на периодика (вестници, списания и онлайн журналистическо съдържание) публикуват хиляди материали, които, в епохата на Интернет, могат за секунди да бъдат изцяло или частично копирани и използвани с търговска цел от трета страна.

Издателите отдавна подчертават необходимостта от осигуряването на възможност за възстановяване на направените разходи за професионална журналистика и в частност в контекста на непозволеното използване с търговска цел. Това ще позволи присъщото за демокрацията производство и разпространение на разнообразна информация, забавление и коментари.

Онова, което е сигурно, е че признаването на правата на издателите няма да се отрази на свободата на Интернет и в частност на възможността да се споделят линкове. Като обичайно изключение в авторското право, каквото е правилото за свободното използване, цитирането на съдържание, ползването му за научни цели и други начини на използване, ще останат ненакърнени.