Новини и обявления

Позиция на Съюза на издателите в България

СИБ – в защита на участието на интернет медиите в разяснителната кампания за референдума Съюзът на издателите в България възразява по възможно най-категоричен начин по повод действията на Централната избирателна комисия, която погази влязло в сила решение на Върховния административен съд и ограничи партиите, коалициите и инициативните комитети да рекламират в интернет сайтове, като ползват

Read More

Европейската комисия се застъпи за правата на издателите

Водещите асоциации на издателите на печатни и електронни издания на вестници и списания в Европа (EMMA, ENPA, EPC и NME) приветстваха законодателното предложение на Европейската комисия за Директива относно авторското право в Единния цифров пазар, с което сродните права на издателите се признават на ниво Европейски съюз.

Към момента, правата на издателите на периодика (вестници и списания), в т.ч. съдържанието на онлайн платформите, предоставящи информация и забавление, не са повсеместно припознати на територията на Съюза. Това означава, че работата на журналистите, фотографите, дизайнерите и редакторите, не е защитена на ниво ЕС, каквато защита е дадена на продуцентите на музика и филми, и на създателите на софтуер, които имат изключителното право да разрешават използването на създадените от тях произведения.

Издателите – ЗА общи действия на индустрията

По инициатива на Съюза на издателите в България (СИБ), на 06 октомври 2016 г. се проведе среща на индустрията на издателите на периодичен печат и онлайн медиите в България.

Освен членовете на СИБ, срещата уважиха OFFNews, групата WebGroung (издател на Actualno.com, Expert.bg, iWoman.bg и Sportlive.bg), както и представител на Българската асоциация на регионалните медии.

ПОКАНА – Среща на индустрията на печатните и онлайн медиите в България

Съюзът на издателите в България отправя покана към издателите на периодичен печат и интернет медиите в България за среща, на която да обсъдим актуални проблеми на индустрията.

Специален фокус на срещата ще бъде обсъждането на правилата за провеждане на предизборна кампания, в т.ч. новите условия за ценообразуване по см. на чл. 187, ал. 3 от Изборния кодекс и новоприетите правила на ЦИК за разходването на средствата за медийни пакети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум.

OFFNews, Дир.бг и Actualno.com подкрепиха позицията на СИБ

Онлайн медиите OFFNews, Дир.бг и медийната група, притежаваща сайтовете: Actualno.com, Expert.bg, iWoman.bg и Sportlive.bg, се присъединиха към позицията на Съюза на издателите в България срещу решенията на ЦИК относно реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум.

Изключително спорното решение на Централната избирателна комисия задължава политическите партити, коалиции и инициативни комитети, ползащи медийни пакети, да използват за целите на отразяването на предизборната кампания и съответно на информационно-разяснителната кампания „телевизии и радиа с национален обхват и печатни медии с национален тираж“.

Позиция на СИБ – медийни пакети

Относно: Протоколно решение на Централната избирателна комисия от 01 октомври 2016 г. относно реда за предоставянето и разходването на средствата за медийни пакети в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум

Поредица от медийни публикации информираха обществеността относно приетото от Централната избирателна комисия на 01 октомври 2016 г. протоколно решение, с което се приемат правила за разходването на средствата за „медийни пакети“ в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, и с които Комисията ограничава ползването им само в телевизионни- и радиопрограми с национален обхват и в печатни издания с национален тираж.

„Empower Democracy“ – инициатива на издателите в Европа

Става дума за съвместна инициатива на водещи европейски издателски къщи, с подкрепата на няколко европейски браншови асоциации на издателите на вестници и списания, чиято цел е да се демонстрира ролята на медиите за демокрацията.

СИБ – за по-прозрачно председателство на ЕС

Съюзът на издателите в България се присъединява към множеството публикации на свои членове и на медии извън организацията, изразяващи сериозно притеснение от липсата на прозрачност и потенциалния конфликт на интереси при информирането относно предстоящото за България ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз.

Притеснение буди фактът, че провеждането на пилотната разяснителна кампания е включило еднопластово информиране в медии, част от които, въпреки своята популярност, не се ползват с добра репутация и по общо мнение пренебрегват традициите на добрата журналистика и нормите на Етичния кодекс на българските медии.

За „Новините“ и „Поколението на смартфоните“

В публикация на уеб-страницата на Световната организация на издателите на вестници и онлайн новини (WAN-IFRA) преподавателят по журналистика в Университета на Тексас –Paula Poindexter, предлага специфична категоризация на потребителите на мобилни устройства, като обръща специално внимание на поколението, за което мобилното устройство е като „естествено продължение на ръката“. Тази група, съставена най-вече от т. нар. millennials, т.е. онези, родени в последните 20 години на миналия век, са основни потребители на социалните мрежи и в много отношения, според автора, са съзнателно пренебрегнати от производителите на новини.

СИБ с подкрепа за Методологията за разпределяне на средствата за информиране по Оперативните програми

Управителният съвет на Съюза на издателите в България приветства въвеждането на Методологията за разпределяне на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съфинансирани чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове като Приложение № 3 към Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.

Считаме, че освен в подкрепа на мерките за информация и комуникация по Стратегията, новият механизъм отговаря и на критиките, свързани с разпределението на средствата за информация и подобрява общественото доверие към целите, изпълнението и управлението на оперативните програми.