За съюза

Ние сме независимо, неправителствено сдружение, обединено от принципите, свързани с отстояването на свободата на пресата, независимостта на журналистите и поощряването на творчество им с цел обективното информиране.

Виж повече

Новини

Вижте всичко актуално, свързано със Съюза на издателите в България. Ще се радваме да Ви държим винаги информирани за важните теми, свързани с свободата на пресата, независимостта на журналистите и поощряването на творчество им.

Виж повече

Кампании

Тук можете да видите кампаниите и инициативите на Съюза на издателите в България. Това са практическите ни действия, свързани с основната ни цел, а именно принципите, свързани с отстояването на свободата на пресата.

Виж повече

СЪЮЗ НА ИЗДАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Е ЧЛЕН НА:


Световната асоциация на издателите на вестници

Европейската асоциация на издателите на вестници


ЕНПА (Европейската асоциация на издателите на вестници) има сериозни опасения относно повдигането на обвинения за злоупотреба с държавната власт срещу пресата в България.

Брюксел, 29-ти Януари 2015 – Съюзът на издателите в България (СИБ) е поставил на вниманието на ЕНПА въпроса за потенциална злоупотреба с власт от страна на Комисията за финансов надзор (КФН) в България, която позовавайки се на законодателството срещу манипулирането на пазара, налага тежки глоби на издателство „Икономедиа“ и на „Алпико Пъблишинг“- малко регионалко издателско и медийно дружество. Освен глобите, наложени на „Икономедиа“ на обща стойност 160 000 лева (прибл. 82 000 евро) и на „Алпико Пъблишинг“ в размер на 100 000 лева (прибл. 50 000 евро), Комисията за финансов надзор е образувала производство за налагане на санкции и срещу други две медии- уеб сайта Bivol и Mediapool.bg.

Според Съюза на издателите в България, КФН е наложила глоби, въпреки че тези нарушения не са били извършени. Вместо това, санкциите на КФН са в отговор на публикуването на статии, критикуващи Регулатора и на практиките на определени играчи на финансовия пазар, както и на отказа на работещите в „Икономедиа“ журналисти да разкрият източниците си на информация.

Това развитие е безпрецедентно в България, тъй като КФН никога преди не е наказвала медии за предполагаемо манипулиране на пазара, нито е налагала такива високи глоби. СИБ подчертава, че наложените глоби не са предназначени за защита на инвеститорите и емитентите на ценни книжа, тъй като в резултат на публикациите не е нарушен изобщо финансовият пазар. Това е опит да се подтиснат медийни гласове, които са критични към работата на Регулатора и да се предотврати разследването от страна на журналисти на предполагаеми злоупотреби в небанковия сектор в България.

ЕНПА, която представлява издателите на вестници и новинарски медии в Европа, подкрепя спешния зов на СИБ за осъждане на тази упорита и многократна намеса в свободата на печата в България. ЕНПА подчертава, че Директивата за манипулиране на пазара на ЕС (№ 596/2014) изрично се позовава и уважава правилата, регулиращи свободата на печата и свободата на словото в други медии, както и на правилата и кодексите, направляващи журналистическата професия, съгласно член 11 от Хартата за основните права.

ЕНПА е международна неправителствена организация, представляваща издателите на вестници и новини на всякакви платформи. ЕНПА представлява над 5200 национални, регионални и локални издания, които се публикуват в много от страните членки на Европейския Съюз, плюс Норвегия, Швейцария и Сърбия.


ДЕКЛАРАЦИЯ

Съюзът на издателите в България изразява категоричното си несъгласие с утвърждаващата се практика на Комисията за финансов надзор (КФН) да налага глоби на журналисти и медии, като заедно с това им оказва незаконен натиск да разкриват източниците си на информация. В последните месеци сме свидетели на зачестяването на тези случаи с безпрецедентната по размера си глоба за “Икономедиа” АД, издател на “Капитал” и “Дневник” и предприетите подобни действия спрямо информационните сайтове “Мediapool” и “Бивол”.

Бихме искали да напомним на членовете на КФН, че както тяхната задача е да следят и регулират финансовия пазар, така и работата на журналистите и медиите е да информират обществото. И те са особено задължени да го правят, когато има основателни съмнения за нарушения на финансовото законодателство и дефицит на информация от регулаторните органи.

Тенденцията за необосновано налагане на финансови санкции на медии и журналисти от страна на КФН, съчетано с исканията за разкриване на източниците на информация, е изключително опасна за свободата на словото. Тези действия застрашават конституционното право на информираност на обществото, включително за възможни лоши практики на участниците на финансовия пазар.

Недопустимо е също така в страна членка на Европейския съюз държавна институция да оказва подобен, граничещ с цензура, натиск върху медии и журналисти. За нас няма съмнение, че поведението на КФН ще влоши още повече образа на България като страна с все по-несвободни медии, както сочат в последните години данните и анализите на авторитетни международни журналистически и правозащитни организации.

Съюз на издателите в България, 15.01.2015 г.